Cochrane-samarbeidet

NEW!  View and hear a podcast introduction to the Cochrane Collaboration online.  Click here to go to the presentation.

Click here for release dates of upcoming issues of The Cochrane Library [plus other important Cochrane calendar items]

 

Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane-samarbeidet lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier. Organisasjonen ble grunnlagt i 1993, og er oppkalt etter den britiske epidemiologen Archie Cochrane.

Det viktigste produktet fra Cochrane-samarbeidet er the Cochrane Database of Systematic Reviews, som utgis hvert kvartal som del av The Cochrane Library.

De fleste oversiktsforfatterne er helsearbeidere som arbeider frivillig i en av de mange oversiktsgruppene i Cocrane. Alle oversiktsgrupper (Cochrane Review Groups) har en redaksjon som har et overordnet ansvar for utarbeiding og oppdatering av oversiktene, og sørger for at de strenge kvalitetsstandardene, som Cochrane-oversiktene er blitt så kjent for, overholdes. Aktiviteten i Cochrane-samarbeidet ledes av et valgt styre (Steering Group), og støttes av ansatte i de ulike enhetene (Cochrane entities) i organisasjonen (senter, oversiktsgrupper, metodegrupper, områder/nettverk) over hele verden.

Vil du vite mer?

Følgende informasjon finnes på engelsk: